fbpx

 

 

 

 

TERMENI SI CONDITII

1.DEFINIȚII ȘI ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

Learnity – se referă la oricare și toate denumirile ce includ „Learnity.ro”, „site-ul”, „platforma”, „compania” si „Learnity”desemnează firma LEARNING COMMUNITY SRL împreună cu serviciile oferite prin intermediul   site-ului www.Learnity.ro (denumit în continuare Learnity sau Platforma) creat și administrat de  LEARNING COMMUNITY SRL societate cu răspundere limitată cu sediul social în Bucuresti, sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 201 bl. 51 sc. 1 ap. 32, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5557/2014, Cod Unic de Înregistrare 33148276.

Client – persoana fizică/ persoana juridică sau orice entitate care își crează un Cont în Site și efectuează o Comandă;

Site – domeniul www.Learnity.ro și subdomeniile acestuia.

Contract – reprezinta contractul incheiat intre Learnity si Client, cu sau fara prezenta fizica simultana a Learnity si a Clientului.

Servicii – orice serviciu, care urmează a fi furnizate de către Learnity către Client ca urmare a Contractului încheiat;

Formular – Document online completat de catre Client in vederea participarii la evenimentele si activitatile prezente sau viitoare.

Inscriere – solicitarea fermă a unui  Client, sub forma completarii unui formular, prin care se transmite către Learnity, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Serviciile;

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Servicii pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Learnity.

Conținut – toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

  • continutul oricarui e-mail trimis Clienților catre Learnity prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Learnity, Clienților, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
  • informatii legate de Serviciile sau tarifele practicate de Learnity intr-o anumita perioada;
  • informatii legate de Serviciile sau tarifele practicate de catre un tert cu care Learnity are incheiate contracte de parteneriat, colaborare sau prestări Servicii, intr-o anumita perioada;
  • date referitoare la Learnity, sau alte date privilegiate ale acestuia;
  • date referitoare la noutăți, evenimente și activitati disponibile sau aflate în dezvoltare de Learnity.

 

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica asupra Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Learnity intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Learnity cu referire la informatiile continute de acesta.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin completarea formularului pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Learnity isi deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Client, dupa efectuarea Inscrierii are rol de informare. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Contractul se considera incheiat intre Learnity si Client in momentul primirii de catre Client de la Learnity, prin intermediul postei electronice a contractului semnat si stampilat

 

3. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

3.1.Learnity poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce țin de organizarea evenimentelor si activitatilor.

3.2.În cazul accesului la Serviciile unei terțe persoane, aceasta va fi unica răspunzătoare de îndeplinirea obligațiilor asumate față de Clienti.

 

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

4.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Learnity, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

4.2. Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de Learnity, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al Learnity asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al Learnity.

4.3. Clientul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile prezentului regulament.

4.4. In cazul in care Learnity confera Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Learnity pentru respectivul Client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

4.5. Niciun Continut transmis catre Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Learnity si/sau al angajatului/prepusului Learnity care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

4.6. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul acord sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

5. CONFIDENTIALITATE

5.1. Learnity va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul acord.

5.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Client cu privire la Contract fara consimtamantul prealabil scris al Learnity.

5.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui Site sau Formular, oferiti Learnity acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Learnity sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului sau Formularului.  Learnity nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.

5.4. Prin inscrierea in baza de date a Learnity, Clientul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai Learnity: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii in vederea indeplinirii obiectului Contractului incheiat intreClient și Learnity, precum si de agentii de stat, guvernamentale, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; cat si de alte companii cu care Learnity poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Serviciilor etc.

 

6.PUBLICITATE

6.1. Newsletterele Learnity sunt transmise de Learnity. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

6.2. In momentul in care, Clientul acceseaza Site-ul, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Learnity in orice moment:

6.2.1. prin contactarea Learnity in acest sens.

6.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la Learnity.

6.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul acord.

 

7.FACTURARE – PLATĂ

7.1. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Contract. Learnity va emite catre Client o factura pentru Servicii, obligatia acestora fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

7.2. Learnity va transmite Clienților factura ce contine Servicii, precum şi pentru orice alte plati, exclusiv in format electronic, prin poștă electronică, la adresa de e-mail menționată în Formularul de inscriere.

 

8. RĂSPUNDERE

8.1. Prin completarea Formularului Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Inscriere, in masura permisa de legislatia in vigoare.

8.2. Prin completarea Formularului, Clientul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data completarii Formularului.

8.3. Ulterior  completarii Formularului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Site-ului.

8.4. Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre Learnity, acestia fiind opozabili Clientul de la data afisarii in Site. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site si/sau Formular.

 

9.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Learnity are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

9.2. Scopul colectarii datelor este:

9.2.1. Trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

9.2.2. De cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului.

9.2.3. Evaluarea competențelor și aptitudinilor Clientului în cadrul testelor și jocurilor;

9.3. Prin completarea datelor in formularul inscriere, Clientul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Learnity si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile prevazut mai sus la punctul 9.2.

9.4. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

9.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa de contact a Site-ului, va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.

9.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa de contact a Site-ului, va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

9.6.1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

9.6.2. Transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

9.6.3. Notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

10.FORTA MAJORA

10.1. Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

10.2.  Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

11.LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Learnity si Utilizatorii/Clienții se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti.